Finanse i rachunkowość kierunek studiów

Finanse i rachunkowość

Kierunek kształci specjalistów, którzy przygotowani są do rejestracji i analizy zdarzeń gospodarczych. Absolwenci posiadać będą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych.


W trakcie studiów:

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość to m.in.: matematyka, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria, finanse, rachunkowość, prawo, rynki finansowe, matematyka finansowa, analiza finansowa, rachunkowość finansowa, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, rachunek kosztów

Po studiach:

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w administracji, potrafią zarządzać działem finansowo-księgowym, są również przygotowani do prowadzenia własnej firmy.
Absolwent Finansów i rachunkowości może zostać:
- analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
- doradcą finansowym,
- doradca ubezpieczeniowym,
- księgowym w różnego typu podmiotach,
- pracownikiem banku,
- pośrednikiem finansowym,
- maklerem giełdowym.