Polskie przedsiębiorstwa szukają menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć różne rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia na tym kierunku, który obejmuje problematykę rachunkowości, finansów i ubezpieczeń mocno osadzonych na gruncie przedmiotów ilościowych, prawniczych i ekonomicznych, daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej. Kierunek jest zgodny ze wszelkimi standardami kształcenia przyjętymi w Polsce, jak i na świecie.
Szukasz podobnego kierunku studiów? Sprawdź Finanse i rachunkowość.


W trakcie studiów:
Przedmioty wykładane na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia:
- analiza finansowa
- rachunkowość finansowa
- rynki finansowe
- finanse publiczne
- finanse przedsiębiorstwa
- bankowość
- ubezpieczenia
- polityka pieniężna
- rachunkowość zarządcza
- prawo ubezpieczeniowe
- marketing usług ubezpieczeniowych
- negocjacje i techniki sprzedaży
- zarządzanie ryzykiem
- pośrednictwo ubezpieczeniowe


Po studiach:
Kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia przygotowuje do pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych, instytucjach pośrednictwa finansowego, towarzystwach reasekuracyjnych, w szczególności do pracy na stanowisku agenta ubezpieczeniowego, a także w wielu
podmiotach gospodarczych, w których ważną rolę odgrywają stanowiska zarządzania finansami: księgowość, dyrektor finansowy, doradca podatkowy.