Analityka medyczna

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii, itd.

W trakcie studiów:

Studiując ten kierunek zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w laboratoriach klinicznych (szpitalnych, prywatnych), naukowych (np. na Wydziale Farmaceutycznym), kryminalistycznych, specjalistycznych (np. hematologicznych, mikrobiologicznych, biologii molekularnej) oraz wielu innych. Absolwenci analityki medycznej wykonują zawód diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny jest kluczowym ogniwem w procesie oceny stanu zdrowia pacjenta.


Gdzie chcesz studiować?